667 KHK Kapsamında Yerleşen Öğrencilerin Ders Kayıtları İle İlgili Duyuru

Announcement-Default

Bölümlerine devam edecek öğrencilerin, ders intibakları ilgili akademik birimler tarafından düzenleme sürecinde olup, ilk etapta ders intibak formu öğrencilere akademik birimleri tarafından bir nüsha olarak teslim edilecektir.

2016-2017 Güz döneminde alınabilecek dersler, akademik birimler tarafından daha önce başarılı olduğunuz tüm dersler sayılarak belirlenecek olup, OBS(Öğrenci Bilgi sistemi https://obs.yasar.edu.tr/ ) üzerinden kayıtlı olduğunuz dersleri ve ders programlarınızı öğrenebilirsiniz. Ders programı işlemleri 7 Ekim 2016 Cuma gününe kadar tamamlanacaktır.