2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK BAŞARI BURSU DEĞERLENDİRMELERİ HAKKINDA DUYURU

 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Başarı Bursu değerlendirme listeleri OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) öğrenci giriş ekranında ilan edilmiştir.