667 KHK Kapsamındaki Öğrencilerin Yaz Okulu Kayıtları Hakkında Duyuru

667 KHK kapsamında Üniversitemizde öğrenim gören ve yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrencilerimizin, ders kredi ücretleri YÖK Başkanlığı tarafından belirlenecek olup bu esaslara göre ödeyeceklerdir.Bu kapsamda bulunan öğrenciler  yaz okuluna kayıt işlemlerini , yaz okulu ile ilgili diğer kurallar dahilinde yapabilirler.Ayrıca geçmiş aylardan ödenmemiş taksitlerin tamamlanması da önem arz etmektedir.”