667 KHK Kapsamında Yerleşen Özel Öğrencilerin Ders Kayıtları İle İlgili Duyuru

Announcement-Default

Bölümlerine devam edecek 667 sayılı KHK kapsamında yerleşen Özel öğrencilerin, ders intibakları ilgili akademik birimler tarafından düzenleme sürecinde olup, ilk etapta ders intibak formu öğrencilere akademik birimleri tarafından bir nüsha olarak teslim edilecektir.

2016-2017 Güz döneminde alınabilecek dersler, akademik birimler tarafından daha önce başarılı olduğunuz tüm dersler sayılarak belirlenecek olup, OBS(Öğrenci Bilgi Sistemi https://obs.yasar.edu.tr) üzerinden kayıtlı olduğunuz dersleri ve ders programlarınızı öğrenebilirsiniz. Ders programı işlemleri 7 Ekim 2016 Cuma gününe kadar tamamlanacaktır.